Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

The Brandwagon is een hyper geavanceerd voertuig, voorzien van een Gouden Stuur. Dit stuur bepaalt onze richting, waar we voor staan en waarom we aan deze reis begonnen zijn.

Gouden Stuur

Waarom. Wij geloven dat het ons doel is om de aarde een mooiere en duurzamere plek te maken, door de toekomst van de reclamewereld te bepalen.

Hoe. We streven ernaar om impact en waarde te verspreiden via onze campagnes, door de merken of initiatieven waaraan we willen bijdragen zorgvuldig te selecteren.

Wat. We schieten beelden van de bovenste plank, in zowel fotografie als film. We zien ons vak als niets meer dan een toegangspoort om waardevolle berichten over de hele wereld te verspreiden.

Crew

Dit zijn de space troopers die The Brandwagon besturen. Een efficiënte ideeënmachine, die bekend staat als tamelijk koppig en irritant perfectionistisch, maar ook gewoon leuk. Een team dat vastbesloten is om de toekomst te definiëren en tegelijkertijd geschiedenis te schrijven.

Met onze dierbare klant als reisgenoot, zijn we in staat om bestemmingen tot in het oneindige (en verder) te bereiken. We zijn ook uiterst bescheiden, mocht je dat nog niet gemerkt hebben. ;)

Huib Berends [Captain] Creative & Screenwriting
Roos Hagenauw [Engineer] Communication & Screenwriting
Ernstjan van Dam [Commander] Creative (D.O.P.) / Camera / Edit
Jochem Nienhuis [Chief-Technician] Camera / Edit / Motion Design
Ruben Walma [Technician] Camera & edit
Ronnie Spijkerman [Route Mapping] Storyboard illustrator

The Recruited

Vanwege onze succesvolle eerste vluchten, besloten we slechts een paar maanden na de lancering onze deuren te openen voor uitbreiding van het team. Op zoek naar de juiste bemanningsleden, was dit de boodschap die we op aarde verspreidden:

time flies...

... when you’re having de ambitie om een planeet te veroveren. Met deze korte video bedankten en feliciteerden wij onze bemanningsleden, voor alle inspanningen die zij hebben geleverd in de eerste 2 jaar cruisen door dit sterrenstelsel.

Vragen? Bel +316 44 681 632 of stuur een e-mail naar enter@thebrandwagon.nl.

View case